Chi tiết tin

Thông báo thời gian tiêm vắc xin

Thông báo thời gian tiêm vắc xin phòng chông Covicd-19

ỦY BAN NHÂN DÂN

       XÃ TIÊN AN


Số  17 /TB- UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


                                 Tiên An, ngày 25 tháng 10 năm 2022

THÔNG BÁO

Thời gian tổ chức vắcxin Covid-19 trên địa bàn xã Tiên An

Căn cứ công văn số 1557/SYT-NVY ngày 8/7/2022 của Sở y tế Quảng Nam về việc tăng cường công tác tiêm vắc xin Covid-19;

Thực hiện hướng dẫn của Trung tâm y tế huyện Tiên Phước về việc tiếp tục tiêm vắc xin phòng chống Covid-19 trên địa bàn huyện Tiên Phước.

Nay UBND xã Tiên An thông báo thời gian tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch Covid-19, với các nội dung cụ thể như sau:

1.     Đối tượng tiêm vắc xin:

* Đối tượng trẻ 12 đến 17 tuổi .

- Trẻ chưa tiêm mũi nào.

- Trẻ tiêm mũi 1 Pfizer đã được trên 28 ngày.

- Trẻ tiêm mũi 2 Pfizer đã được trên 5 tháng.

* Đối tượng trên 18 tuổi. ( Chưa tiêm mũi 1,2,3,4)

- Người trên 18 tuổi chưa tiêm mũi Vắc xin nào

- Người đã tiêm 2 mũi vaccin Moderna, Pfizer, Astrazeneca được trên 3 tháng.

- Người đã tiêm 3 mũi vắc xin Verocell, hoặc 2 mũi Verrocell phối hợp loại vắc xin khác được trên 4 tháng.

- Người đã tiêm 3 mũi vaccin Moderna, Pfizer, Astrazeneca được trên 4 tháng.

2. Thời gian tiêm: Ngày 27/10/2022, Ngày 28/10/2022

3.     Địa điểm tiêm: Trạm y tế Tiên An

4.     Loại vắc xin: Pfizer

5. Thủ tục đến tiêm:

Khi đi tiêm mang theo Giấy xác nhận đã tiêm, thẻ Bảo hiểm y tế, thẻ CCCD (trường hợp chưa có CCCD thì lên hệ Công An xã để xin mã định danh).

UBND xã đề nghị các cơ quan, ban ngành đoàn thể xã, thành viên BCĐ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 xã và BND thôn thông báo thời gian tiêm vắc xin cho các đối tượng được biết, để góp phần phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã đạt kết quả./.

Nơi nhận:

- Đảng uỷ, HĐND xã (bc);

- Như kính gửi;

- Lưu: VT.

                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

                                         CHỦ TỊCH

                                                                                            

             

                                                           

  UBND xã thông báo thời gian tổ chức tiêm phòng vắc xin phòng chống dịch Covid-19, với các nội dung cụ thể như sau:

5.     Đối tượng tiêm vắc xin:

-  Người chưa tiêm .

- Người đã tiêm mũi 1   của  Anh) đủ 28 ngày trở lên,

- Người đã tiêm mũi 1 của Mỹ  đủ 21 ngày trở lên.

- Người đã tiêm 2 mũi của Trung Quốc   đủ 28 ngày trở lên.

- Người đã tiêm 2 Mũi Anh hoặc 2 mũi mỹ  , hoặc 2 loại phối hợp đủ 3 tháng trở lên

- Người đã tiêm 3 mũi vaccin Trung Quốc , hoặc 2 mũi Trung quốc  phối hợp với loại khác được 3 tháng trở lên

2. Thời gian tiêm: cả ngày 27/4/2022

Lịch cụ thể

Thôn 1:   7 giờ 30 phút

Thôn 2:   8 giờ 30 phút

Thôn 3:   9 giờ 30 phút

Thôn 4:   13 giờ 30 phút

Thôn 5:   14 giờ 00phút

3. Địa điểm tiêm: Nhà văn hoá  xã Tiên An

4. Thủ tục đến tiêm:

Khi đi tiêm mang theo Giấy xác nhận đã tiêm, thẻ Bảo hiểm y tế, thẻ CCCD (trường hợp chưa có CCCD thì lên hệ Công An xã để xin mã định danh).

UBND xã đề nghị các cơ quan, ban ngành đoàn thể xã, thành viên BCĐ tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 xã và BND thôn thông báo thời gian tiêm vắc xin cho các đối tượng được biết, để góp phần phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã đạt kết quả./.

                      

Tác giả: VP- TK

Nguồn tin: Trạm Y tế xã

Ý kiến bạn đọc: (0)

Thông tin (*) là bắt buộc:
Họ và tên: (*)  
Địa chỉ:
Email:
Nội dung: (*)  
Mã xác nhận (*)
 

[Trở về]

Các tin cũ hơn:

Thông báo


LIÊN KẾT WEBSITE

THĂM DÒ Ý KIẾN


Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Kết quả bình chọn

Bạn cảm thấy website của chúng tôi như thế nào ?

Đẹp
 
16.7%
8 Phiếu
Rất đẹp
 
0%
0 Phiếu
Bình thường
 
4.2%
2 Phiếu
Xấu
 
79.2%
38 Phiếu
Tổng cộng: 48 Phiếu
X

DỰ BÁO THỜI TIẾT

Error An error has occurred.
Error: DỰ BÁO THỜI TIẾT is currently unavailable.

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ TIÊN AN, HUYỆN TIÊN PHƯỚC
Địa chỉ: Xã Tiên An - Tiên Phước - Quảng Nam
Phát triển bởi Trung Tâm Công Nghệ Thông Tin & Truyền Thông Quảng Nam (QTI)

Tổng số lượt truy cập